Fizikî kopyası yahut geri uyumluluğu olmayan oyunlar var